فرصت‌های شغلی

فرصت‌های شغلی

مجموعه خدمات خودرویی اتوشناس در راستای گسترش شبکه خدمت رسانی و تکمیل کادر خود با ایجاد 021 فرصت شغلی جدید از واجدین شرایط در زمینه های مرتبط دعوت به همکاری مینماید.

1.حسابدار (مسلط به نرم افزار راهکاران)

2.پذیرش گر فنی (خانم و آقا)

3.صافکار و نقاش (خبره)

4.مکانیک فنی

5.برق کار خودرو

6.خدمات فنی در محل و سیار

7.پاسخگوی تلفنی شیفت شب

8.انباردار مسلط به نرم افزار راهکاران

9.نیروی خدماتی

10.نیروی فنی آشنا به برق و تاسیسات ساختمان

11.راننده خودرو بر با نیسان یا کامیونت

12.کارشناس فروش حضوری

13.کارشناس فنی رنگ و بدنه

14.بازاریاب تلفنی

15.کارشناس حقوقی مسلط به عقد قرارداد

16.کارشناس تولید محتوا

17.باریستا و ویتر

18.صندوق دار

19.کارشناس تشکیل پرونده لیزینگ

20.کارشناس TI